bezwartościowy


bezwartościowy
{{stl_51}}{{LABEL="twpldebezwartosacuteciowy"}}{{/stl_51}}{{stl_39}}bezwartościowy{{/stl_39}}{{stl_9}} (-wo){{/stl_9}}{{stl_7}} wertlos{{/stl_7}}

Słownik polsko-niemiecki. 2014.